Chinese Guidelines for Cancer Diagnosis and Treatment

CSCO Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Original Article

Incidence and mortality of primary bone cancers in China, 2014
Liang Xia, Rongshou Zheng, Yanjun Xu, Xiaojun Xu, Siwei Zhang, Hongmei Zeng, Lifeng Lin, Wanqing Chen
Incidence and mortality of thyroid cancer in China, 20082012
Lingbin Du, Runhua Li, Minghua Ge, Youqing Wang, Huizhang Li, Wanqing Chen, Jie He
Clinical features and outcomes of diffuse large B-cell lymphoma based on nodal or extranodal primary sites of origin: Analysis of 1,085 WHO classified cases in a single institution in China
Yuankai Shi, Ying Han, Jianliang Yang, Peng Liu, Xiaohui He, Changgong Zhang, Shengyu Zhou, Liqiang Zhou, Yan Qin, Yongwen Song, Yueping Liu, Shulian Wang, Jing Jin, Lin Gui, Yan Sun
Prognostic value of 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography using Deauville criteria in diffuse large B cell lymphoma treated with autologous hematopoietic stem cell transplantation
Zhitao Ying, Lan Mi, Nina Zhou, Xuejuan Wang, Zhi Yang, Yuqin Song, Xiaopei Wang, Wen Zheng, Ningjing Lin, Meifeng Tu, Yan Xie, Lingyan Ping, Chen Zhang, Weiping Liu, Lijuan Deng, Jun Zhu
Metastatic patterns and surgical methods for lymph nodes No. 5 and No. 6 in proximal gastric cancer
Jinou Wang, Pei Wu, Zhenning Wang, Kai Li, Baojun Huang, Pengliang Wang, Huimian Xu, Zhi Zhu
Risk-stratification model to select conversion surgery for advanced gastric cancer patients
Runcong Nie, Shuqiang Yuan, Yuanfang Li, Shi Chen, Shuman Li, Lirong Yang, Lifang Yang, Yingbo Chen, Zhiwei Zhou
Prognostic implications of epidermal growth factor receptor variant III expression and nuclear translocation in Chinese human gliomas
Kaiyuan Yang, Xiaohui Ren, Liyuan Tao, Peipei Wang, Haihui Jiang, Li Shen, Yiming Zhao, Yong Cui, Mingxiao Li, Song Lin
STIM1 expression is associated with osteosarcoma cell survival
Jie Zang, Dongqing Zuo, Kristen L. Shogren, Carl T. Gustafson, Zifei Zhou, Michael A Thompson, Ruiwei Guo, Y. S. Prakash, Lichun Lu, Wei Guo, Avudaiappan Maran, Michael J. Yaszemski

Review Article

Colorectal cancer, radiotherapy and gut microbiota
Shu Zhang, Qiaoxuan Wang, Chengjing Zhou, Kai Chen, Hui Chang, Weiwei Xiao, Yuanhong Gao

CSCO Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor