Esophagus Cancer

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Original Article

Plant-based dietary patterns and risk of esophageal cancer: A prospective cohort study spanning 17 years
Xiaorui Zhang,Feifan He,Jiayue Li,Ru Chen,Xinqing Li,Li Li,Fen Liu,Shaoming Wang,Wenqiang Wei
Radiotherapy combined with nimotuzumab for elderly esophageal cancer patients: A phase II clinical trial
Xu Yang,Yirui Zhai,Nan Bi,Tao Zhang,Lei Deng,Wenqing Wang,Xin Wang,Dongfu Chen,Zongmei Zhou,Luhua Wang,Jun Liang
Exploration and optimization of surgical techniques for laparoscopic transhiatal lower mediastinal lymph node dissection for adenocarcinoma of esophagogastric junction: A prospective IDEAL 2a study with qualitative design
Yinkui Wang,Fanling Hong,Shuangxi Li,Fei Shan,Yongning Jia,Rulin Miao,Zhemin Li,Ziyu Li,Jiafu Ji