Special lssue on Cancer Epidemiology, Risk Factors and Screening

Original Article

Lung cancer burden and trends from 2000 to 2018 in China: Comparison between China and the United States
Yi Teng, Changfa Xia, Maomao Cao, Fan Yang, Xinxin Yan, Siyi He, Mengdi Cao, Shaoli Zhang, Qianru Li, Nuopei Tan, Jiachen Wang, Wanqing Chen

Review Article

Gastric cancer surgery in South Korea: Past, present, and future
Sung Gon Kim, Sang Eok Lee, Bang Wool Eom, Hong Man Yoon, Young-Woo Kim, Keun Won Ryu
Benchmark for establishment of organoids from gastrointestinal epithelium and cancer based on available consumables and reagents
Ruixin Yang, Zhen Xiang, Ranlin Yan, Wingyan Kwan, Lu Zang, Zhenggang Zhu, Yao Qi, Yanping Xu, Xiaoyan Zhang, Hengjun Gao, Yingyan Yu

Original Article

Double-tract reconstruction is superior to esophagogastrostomy in controlling reflux esophagitis and enhancing quality of life after proximal gastrectomy: Results from a prospective randomized controlled clinical trial in China
Yinan Zhang, Hongtao Zhang, Yan Yan, Ke Ji, Ziyu Jia, Heli Yang, Biao Fan, Anqiang Wang, Xiaojiang Wu, Ji Zhang, Jiafu Ji, Xin Ji, Zhaode Bu
Exploring ideal operative time for best outcomes in gastric cancer surgery: A multi-institutional study based on KLASS-07 database
Shin-Hoo Park, Ye-Rim Shin, Hoon Hur, Chang Min Lee, Jae Seok Min, Seung Wan Ryu, Hyun Dong Chae, Oh Jeong, Chang-In Choi, Kyo-Young Song, Ho Goon Kim, Ye Seob Jee, Kwang Hee Kim, Jeong Goo Kim, Kyung Sook Yang, Hua Huang, Sungsoo Park
Estimation of economic burden throughout course of cervical squamous intraepithelial lesion and cervical cancer in China: A nationwide multicenter cross-sectional study
Hao Chen, Xuelian Zhao, Shangying Hu, Tingting You, Changfa Xia, Meng Gao, Mingjie Dong, Youlin Qiao, Fanghui Zhao
Unveiling clinical significance and tumor immune landscape of CXCL12 in bladder cancer: Insights from multiple omics analysis
Zhouting Tuo, Dechao Feng, Zhiwei Jiang, Liangkuan Bi, Chao Yang, Qi Wang
A multicenter study on efficacy of dual-target neoadjuvant therapy for HER2-positive breast cancer and a consistent analysis of efficacy evaluation of neoadjuvant therapy by Miller-Payne and RCB pathological evaluation systems (CSBrS-026)
Hongyu Xiang, Ling Xin, Jingming Ye, Ling Xu, Hong Zhang, Shuang Zhang, Yinhua Liu

NHCPRC Guidelines

National Health Commission guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2023 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China; Society of Oncology, Chinese Medical Association
National guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of thyroid cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of lung cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

CSCO guidelines for colorectal cancer version 2023: Updates and insights
Mi Mi, Shanshan Weng, Ziheng Xu, Hanguang Hu, Yi Wang, Ying Yuan
CSCO guidelines for colorectal cancer version 2022: Updates and discussions
Zhijun Yuan, Shanshan Weng, Chenyang Ye, Hanguang Hu, Suzhan Zhang, Ying Yuan
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for malignant lymphoma 2021 (English version)
Jun Zhu, Jun Ma, Union for China Lymphoma Investigators of Chinese Society of Clinical Oncology
Update in version 2021 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2020
Caixia Dong, Yuwei Ding, Shanshan Weng, Guichao Li, Yanqing Huang, Hanguang Hu, Zhen Zhang, Suzhan Zhang, Ying Yuan
Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Management guidelines for preventing exposure to antineoplastics
Wei Liu, Ziyang Wu, Tong Sun, Shuyao Liang, Jun Zhu, Suodi Zhai, Division of Therapeutic Drug Monitoring of Chinese Pharmacological Society, Hospital Pharmacy Professional Committee of Chinese Pharmaceutical Association, Oncology Society of Chinese Medical Association, Nursing Branch of China International Exchange and Promotive Association for Medical and Healthcare, Division of Drug-induced Diseases of Chinese Pharmacology Society