Original Article

IMpower210: A phase III study of second-line atezolizumab vs. docetaxel in East Asian patients with non-small cell lung cancer
Yi-Long Wu, Shun Lu, Gongyan Chen, Jianxing He, Jifeng Feng, Yiping Zhang, Liyan Jiang, Hongming Pan, Jianhua Chang, Jian Fang, Amy Cai, Lilian Bu, Jane Shi, Jinjing Xia
Efficacy and safety of low-dose cyclophosphamide combined with lenvatinib, pembrolizumab and TACE for unresectable hepatocellular carcinoma: A single-center, prospective, single-arm clinical trial
Yupeng Ren, Yuxuan Li, Mingbo Cao, Yongchang Tang, Feng Yuan, Gaoyuan Yang, Zhiwei He, Zheng Shi, Xiaorui Su, Zhicheng Yao, Meihai Deng
Pyrotinib is effective in both trastuzumab-sensitive and primary resistant HER2-positive breast tumors
Jialin Zhang, Gengshen Yin, Chunmiao Ye, Man Feng, Changhua Ji, Wenzhong Zhou, Fei Wang, Lixiang Yu, Shuya Huang, Zhigang Yu

Review Article

Hypoxic tumor microenvironment: Destroyer of natural killer cell function
Yongfei Zhang, Feifei Guo, Yufeng Wang
New roles of tumor-derived exosomes in tumor microenvironment
Shiqian Chen, Jinzhe Sun, Huan Zhou, Hongbin Lei, Dan Zang, Jun Chen
New insights into mechanisms and interventions of locoregional therapies for hepatocellular carcinoma
Hanyuan Liu, Chunmei Wang, Ruiqiang Wang, Hengsong Cao, Yongfang Cao, Tian Huang, Zhengqing Lu, Hua Xiao, Mengcheng Hu, Hanjin Wang, Jun Zhao
Circulating tumor DNA and its role in detection, prognosis and therapeutics of hepatocellular carcinoma
Sana Rashid, Yingchuan Sun, Umair Ali Khan Saddozai, Sikandar Hayyat, Muhammad Usman Munir, Muhammad Usman Akbar, Muhammad Babar Khawar, Zhiguang Ren, Xinying Ji, Malik Ihsan Ullah Khan
Advances in regional nodal management of early-stage breast cancer
Zhao Bi, Yongsheng Wang
Distal margin distance in radical resection of locally advanced rectal cancer after neoadjuvant therapy
Jun Luo, Mingxuan Zhu, Long Zhao, Meiwen He, Bei Li, Yifan Liu, Yuhan Sun, Guoqing Lyu, Zhanlong Shen

NHCPRC Guidelines

National Health Commission guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2023 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China; Society of Oncology, Chinese Medical Association
National guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of thyroid cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of lung cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

CSCO guidelines for colorectal cancer version 2023: Updates and insights
Mi Mi, Shanshan Weng, Ziheng Xu, Hanguang Hu, Yi Wang, Ying Yuan
CSCO guidelines for colorectal cancer version 2022: Updates and discussions
Zhijun Yuan, Shanshan Weng, Chenyang Ye, Hanguang Hu, Suzhan Zhang, Ying Yuan
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for malignant lymphoma 2021 (English version)
Jun Zhu, Jun Ma, Union for China Lymphoma Investigators of Chinese Society of Clinical Oncology
Update in version 2021 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2020
Caixia Dong, Yuwei Ding, Shanshan Weng, Guichao Li, Yanqing Huang, Hanguang Hu, Zhen Zhang, Suzhan Zhang, Ying Yuan
Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Management guidelines for preventing exposure to antineoplastics
Wei Liu, Ziyang Wu, Tong Sun, Shuyao Liang, Jun Zhu, Suodi Zhai, Division of Therapeutic Drug Monitoring of Chinese Pharmacological Society, Hospital Pharmacy Professional Committee of Chinese Pharmaceutical Association, Oncology Society of Chinese Medical Association, Nursing Branch of China International Exchange and Promotive Association for Medical and Healthcare, Division of Drug-induced Diseases of Chinese Pharmacology Society