Breast Cancer

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Original Article

Adjuvant tamoxifen switched to exemestane treatment in postmenopausal women with estrogen receptor-positive early breast cancer: A pragmatic, multicenter, and prospective clinical trial in China
Binghe Xu,Huiping Li,Zefei Jiang,Lin Gu,Jinhai Tang,Hui Xie,Yueyin Pan,Yunjiang Liu,Shude Cui,Xiaojia Wang,Li Cai,Yiqiong Zhang,Huadong Zhao,Zhimin Shao
Clinical value of next-generation sequencing in guiding decisions regarding endocrine therapy for advanced HR-positive/HER-2-negative breast cancer
Dan Lyu,Binliang Liu,Bo Lan,Xiaoying Sun,Lixi Li,Jingtong Zhai,Haili Qian,Fei Ma
Psychosomatic symptoms affect radiotherapy setup errors in early breast cancer patients
Yi He,Chang Gao,Ying Pang,Jixiang Chen,Lili Tang
Mitochondrial malic enzyme 2 promotes breast cancer metastasis via stabilizing HIF-1α under hypoxia
Duo You,Danfeng Du,Xueke Zhao,Xinmin Li,Minfeng Ying,Xun Hu
Multicenter phase II study of apatinib single or combination therapy in HER2-negative breast cancer involving chest wall metastasis
Huiping Li,Cuizhi Geng,Hongmei Zhao,Hanfang Jiang,Guohong Song,Jiayang Zhang,Yaxin Liu,Xinyu Gui,Jing Wang,Kun Li,Zhongsheng Tong,Fangyuan Zhao,Junlan Yang,Guoliang Chen,Qianyu Liu,Xu Liang
Multi-center investigation of breast reconstruction after mastectomy from Chinese Society of Breast Surgery: A survey based on 31 tertiary hospitals (CSBrS-004)
Feng Xu,Chuqi Lei,Heng Cao,Jun Liu,Jie Li,Hongchuan Jiang,Chinese Society of Breast Surgery
Clinical characteristics and clinicopathological correlations of bilateral breast cancer in China: A multicenter study from Chinese Society of Breast Surgery (CSBrS-006)
Xuelu Li,Yitong Wang,Bo Pan,Man Li,Jiyue Gao,Yi Zhao,Zuowei Zhao,Chinese Society of Breast Surgery