Gynecological Oncology

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Original Article

Evaluation of triage strategies for high-risk human papillomavirus-positive women in cervical cancer screening: A multicenter randomized controlled trial in different resource settings in China
Le Dang,Linghua Kong,Yuqian Zhao,Yi Dai,Li Ma,Lihui Wei,Shulan Zhang,Jihong Liu,Mingrong Xi,Long Chen,Xianzhi Duan,Qing Xiao,Guzhalinuer Abulizi,Guonan Zhang,Ying Hong,Qi Zhou,Xing Xie,Li Li,Mayinuer Niyazi,Zhifen Zhang,Jiyu Tuo,Yiling Ding,Youlin Qiao,Jinghe Lang
Development and validation of a predictive model for endocervical curettage in patients referred for colposcopy: A multicenter retrospective diagnostic study in China
Peng Xue,Bingrui Wei,Samuel Seery,Qing Li,Zichen Ye,Yu Jiang,Youlin Qiao
Incidence and mortality of corpus uteri cancer in China, 20082012
Yunfeng Xi,Wenrui Wang,Wenjie Chen,Ke Han,Liying Qiao,Wanqing Chen
Combined detection and subclass characteristics analysis of CTCs and CTECs by SE-iFISH in ovarian cancer
Hongyan Cheng,Shang Wang,Wenqing Luan,Xue Ye,Sha Dou,Zhijian Tang,Honglan Zhu,Peter Ping Lin,Yi Li,Heng Cui,Xiaohong Chang
Value of multi-quadrants biopsy: Pooled analysis of 11 population-based cervical cancer screening studies
Yuqian Zhao,Fanghui Zhao,Shangying Hu,Xun Zhang,Wenhua Zhang,Qinjing Pan,Julia C Gage,Rengaswamy Sankaranarayanan,Youlin Qiao
p16/Ki-67 dual-stained cytology used for triage in cervical cancer opportunistic screening
Qin Han,Hongyan Guo,Li Geng,Yanjie Wang

Review Article

Cervical cancer: Epidemiology, risk factors and screening
Shaokai Zhang,Huifang Xu,Luyao Zhang,Youlin Qiao