Cancer Statistics in China

Original Article

Lung cancer burden and trends from 2000 to 2018 in China: Comparison between China and the United States
Yi Teng,Changfa Xia,Maomao Cao,Fan Yang,Xinxin Yan,Siyi He,Mengdi Cao,Shaoli Zhang,Qianru Li,Nuopei Tan,Jiachen Wang,Wanqing Chen
Cancer burden and trends in China: A review and comparison with Japan and South Korea
Dianqin Sun,Maomao Cao,He Li,Siyi He,Wanqing Chen
Incidence and mortality of oral and oropharyngeal cancer in China, 2015
Lin Lei,Rongshou Zheng,Ke Peng,Lei Si,Ji Peng,Weicong Cai,Siwei Zhang,Wenqiang Wei,Jie He
Incidence and mortality of laryngeal cancer in China, 2015
Yutong He,Di Liang,Daojuan Li,Baoen Shan,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Wenqiang Wei,Jie He
Cancer incidence and mortality in China, 2014
Wanqing Chen,Kexin Sun,Rongshou Zheng,Hongmei Zeng,Siwei Zhang,Changfa Xia,Zhixun Yang,He Li,Xiaonong Zou,Jie He
Cancer incidence in Beijing, 2014
Shuo Liu,Lei Yang,Yannan Yuan,Huichao Li,Jing Tian,Sijia Lu,Ning Wang,Jiafu Ji
Cancer incidence and mortality in China in 2013: an analysis based on urbanization level
Wanqing Chen,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Hongmei Zeng,Tingting Zuo,Changfa Xia,Zhixun Yang,Jie He
Comparison of cancer incidence and mortality in three GDP per capita levels in China, 2013
Zhixun Yang,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Hongmei Zeng,Changfa Xia,He Li,Li Wang,Yanhong Wang,Wanqing Chen
Incidence and mortality of stomach cancer in China, 2014
Lei Yang,Rongshou Zheng,Ning Wang,Yannan Yuan,Shuo Liu,Huichao Li,Siwei Zhang,Hongmei Zeng,Wanqing Chen
Incidence and mortality of laryngeal cancer in China, 2008–2012
Yuqin Liu,Qin Zhao,Gaoheng Ding,Yitong Zhu,Wenying Li,Wanqing Chen
National cancer incidence and mortality in China, 2012
Wanqing Chen,Rongshou Zheng,Tingting Zuo,Hongmei Zeng,Siwei Zhang,Jie He
Annual report on status of cancer in China, 2011
Wanqing Chen,Rongshou Zheng,Hongmei Zeng,Siwei Zhang,Jie He
Incidence and mortality of laryngeal cancer in China, 2011
Lingbin Du,Huizhang Li,Chen Zhu,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Wanqing Chen
Oral cancer incidence and mortality in China, 2011
Shao-Kai Zhang,Rongshou Zheng,Qiong Chen,Siwei Zhang,Xibin Sun,Wanqing Chen
Ovary cancer incidence and mortality in China, 2011
Kuangrong Wei,Yuanming Li,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Zhiheng Liang,Huishan Cen,Wanqing Chen
Pancreatic cancer incidence and mortality patterns in China, 2011
Yutong He,Rongshou Zheng,Daojuan Li,Hongmei Zeng,Siwei Zhang,Wanqing Chen
Incidence and mortality of cervical cancer in China, 2013
Bingbing Song,Chao Ding,Wangyang Chen,Huixin Sun,Maoxiang Zhang,Wanqing Chen
Incidence and mortality of colorectal cancer in China, 2011
Shuzheng Liu,Rongshou Zheng,Meng Zhang,Siwei Zhang,Xibin Sun,Wanqing Chen
Population-based cancer incidence analysis in Beijing, 2008-2012
Lei Yang,Yannan Yuan,Tingting Sun,Huichao Li,Ning Wang
Characteristics and trends in incidence of childhood cancer in Beijing, China, 2000-2009
Lei Yang,Yannan Yuan,Tingting Sun,Huichao Li,Ning Wang
Annual report on status of cancer in China, 2010
Wanqing Chen,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Ping Zhao,Hongmei Zeng,Xiaonong Zou,Jie He
Report of incidence and mortality in China cancer registries, 2009
Wanqing Chen,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Ping Zhao,Guanglin Li,Lingyou Wu,Jie He
Report of Incidence and Mortality in China Cancer Registries, 2008
Wan-qing Chen,Rong-shou Zheng,Si-wei Zhang,Ni Li,Ping Zhao,Guang-lin Li,Liang-you Wu,Jie He
Current Status of Diagnosis And Treatment of Primary Breast Cancer in Beijing, 2008
Xiao-mei Yuan,Ning Wang,Tao Ouyang,Lei Yang,Ming-yang Song,Ben-yao Lin,Yun-tao Xie,Jin-feng Li,Kai-feng Pan,Wei-cheng You,Lian Zhang
Time Trends of Cancer Incidence in Urban Beijing, 1998-2007
Ning Wang,Wei-xing Zhu,Xiu-mei Xing,Lei Yang,Ping-ping Li,Wei-cheng You
Incidence And Mortality Trend of Cervical Cancer in 11 Cancer Registries of China
Tao Lei,Wei-min Mao,Tong-hai Lei,Li-qiong Dai,Luo Fang,Wan-qing Chen,Si-wei Zhang
Cancer Incidence And Mortality in China, 2006
Wan-qing Chen,Si-wei Zhang,Xiao-nong Zou,Ping Zhao
Cancer Incidence and Mortality in China, 2007
Wan-qing Chen,Hong-mei Zeng,Rong-shou Zheng,Si-wei Zhang,Jie He