Colorectal Cancer

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Review Article

Epidemiology and early screening strategies for colorectal cancer in China
Yong Yang,Zhaoya Gao,An Huang,Jingyi Shi,Zhuang Sun,Haopeng Hong,Jin Gu
Epidemiology and risk factors of colorectal cancer in China
Yong Yang,Zihan Han,Xin Li,An Huang,Jingyi Shi,Jin Gu

CSCO Guidelines

Update in version 2021 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2020
Caixia Dong,Yuwei Ding,Shanshan Weng,Guichao Li,Yanqing Huang,Hanguang Hu,Zhen Zhang,Suzhan Zhang,Ying Yuan
Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng,Ying Yuan,Xicheng Wang,Gong Chen,Yi Wang,Weiqi Sheng,Xinxiang Li,Aiping Zhou,Zhen Zhang,Guichao Li,Sanjun Cai,Ruihua Xu,Jin Li,Suzhan Zhang

Original Article

Colorectal cancer burden, trends and risk factors in China: A review and comparison with the United States
Qianru Li,Hongliang Wu,Maomao Cao,He Li,Siyi He,Fan Yang,Xinxin Yan,Shaoli Zhang,Yi Teng,Changfa Xia,Ji Peng,Wanqing Chen
Colorectal cancer burden and trends: Comparison between China and major burden countries in the world
Jiachen Zhou,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Hongmei Zeng,Shaoming Wang,Ru Chen,Kexin Sun,Minjuan Li,Jianhua Gu,Guihua Zhuang,Wenqiang Wei
Predictors of pathologic complete response in patients with residual flat mucosal lesions after neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancer
Changlong Li,Zhen Guan,Yi Zhao,Tingting Sun,Zhongwu Li,Weihu Wang,Zhexuan Li,Lin Wang,Aiwen Wu
Better prognostic determination of cT3 rectal cancer through measurement of distance to mesorectal fascia: A multicenter study
Xiaoyan Zhang,Qiaoyuan Lu,Xiangjie Guo,Wuteng Cao,Hongmei Zhang,Tao Yu,Xiaoting Li,Zhen Guan,Xueping Li,Ruijia Sun,Yingshi Sun
Comparative yield and efficiency of strategies based on risk assessment and fecal immunochemical test in colorectal cancer screening: A cross-sectional population-based analysis
Hongda Chen,Le Wang,Ming Lu,Chen Zhu,Yunfeng Zhu,Weihua Ma,Xinmin Chen,Lingbin Du,Wanqing Chen
Features of colorectal cancer in China stratified by anatomic sites: A hospital-based study conducted in university-affiliated hospitals from 2014 to 2018
Ruize Qu,Yanpeng Ma,Liyuan Tao,Xiaoyuan Bao,Xin Zhou,Bingyan Wang,Fei Li,Siyi Lu,Lin Tuo,Siyan Zhan,Zhipeng Zhang,Wei Fu
Efficacy and safety of chemotherapy combined with bevacizumab in Chinese patients with metastatic colorectal cancer: A prospective, multicenter, observational, non-interventional phase IV trial
Fenghua Wang,Guanghai Dai,Yanhong Deng,Yong Tang,Wei Wang,Zuoxing Niu,Feng Bi,Liangjun Zhu,Zengqing Guo,Jin Yan,Bing Hu,Min Tao,Shujun Yang,Suzhan Zhang,Lu Wen,Ruihua Xu
Prognostic value of a modified Immunoscore in patients with stage IIII resectable colon cancer
Ke Zhao,Xiaomei Wu,Zhenhui Li,Yingyi Wang,Zeyan Xu,Yajun Li,Lin Wu,Su Yao,Yanqi Huang,Changhong Liang,Zaiyi Liu
Landscape of cell heterogeneity and evolutionary trajectory in ulcerative colitis-associated colon cancer revealed by single-cell RNA sequencing
Quan Wang,Zhu Wang,Zhen Zhang,Wei Zhang,Mengmeng Zhang,Zhanlong Shen,Yingjiang Ye,Kewei Jiang,Shan Wang
Pan-cancer analyses demonstrate that ANKRD6 is associated with a poor prognosis and correlates with M2 macrophage infiltration in colon cancer
Rui Bai,Dehao Wu,Zhong Shi,Wangxiong Hu,Juan Li,Yuanyuan Chen,Weiting Ge,Ying Yuan,Shu Zheng
Nomogram for prediction of pathologic complete remission using biomarker expression and endoscopic finding after preoperative chemoradiotherapy in rectal cancer
Hyuk Hur,Min Soo Cho,Woong Sub Koom,Joon Seok Lim,Tae Il Kim,Joong Bae Ahn,Hoguen Kim,Nam Kyu Kim
Data mining-based model and risk prediction of colorectal cancer by using secondary health data: A systematic review
Hailun Liang,Lei Yang,Lei Tao,Leiyu Shi,Wuyang Yang,Jiawei Bai,Da Zheng,Ning Wang,Jiafu Ji
Safety and survival outcomes of transanal natural orifice specimen extraction using prolapsing technique for patients with middle- to low-rectal cancer
Zhao Lu,Haipeng Chen,Mingguang Zhang,Xu Guan,Zhixun Zhao,Zheng Jiang,Zheng Liu,Zhaoxu Zheng,Xishan Wang