Gastric Cancer

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Review Article

Gastric cancer surgery in South Korea: Past, present, and future
Sung Gon Kim,Sang Eok Lee,Bang Wool Eom,Hong Man Yoon,Young-Woo Kim,Keun Won Ryu

Original Article

Genomic characterization of peritoneal lavage cytology-positive gastric cancer
Zhouqiao Wu,Tingfei Gu,Changxian Xiong,Jinyao Shi,Jingpu Wang,Ting Guo,Xiaofang Xing,Fei Pang,Ning He,Rulin Miao,Fei Shan,Yuan Zhou,Ziyu Li,Jiafu Ji
Clinicopathological significance and immunotherapeutic outcome of claudin 18.2 expression in advanced gastric cancer: A retrospective study
Changsong Qi,Xiaoyi Chong,Ting Zhou,Mingyang Ma,Jifang Gong,Miao Zhang,Jian Li,Jun Xiao,Xiaohui Peng,Zhen Liu,Zonghai Li,Lin Shen,Xiaotian Zhang
Th1 cells inducing IFNγ response improves immunotherapy efficacy in gastric cancer
Qi Cao,Ruidong Xue,Ning Zhang
Exploration and optimization of surgical techniques for laparoscopic transhiatal lower mediastinal lymph node dissection for adenocarcinoma of esophagogastric junction: A prospective IDEAL 2a study with qualitative design
Yinkui Wang,Fanling Hong,Shuangxi Li,Fei Shan,Yongning Jia,Rulin Miao,Zhemin Li,Ziyu Li,Jiafu Ji
Characteristics of lymph node stations/basins metastasis and construction and validation of a preoperative combination prediction model that accurately excludes lymph node metastasis in early gastric cancer
Mengyu Feng,Jingtao Wei,Ke Ji,Yinan Zhang,Heli Yang,Xiaojiang Wu,Ji Zhang,Zhaode Bu,Jiafu Ji
Correlation between imaging features on computed tomography and combined positive score of PD-L1 expression in patients with gastric cancer
Zhilong Wang,Yinkui Wang,Xiaoting Li,Yanling Li,Zhaode Bu,Zhongwu Li,Yingshi Sun,Jiafu Ji
Tertiary lymphoid structure patterns predicted anti-PD1 therapeutic responses in gastric cancer
Quan Jiang,Chenyu Tian,Hao Wu,Lingqiang Min,Hao Chen,Lingli Chen,Fenglin Liu,Yihong Sun

Original Article

Exploring ideal operative time for best outcomes in gastric cancer surgery: A multi-institutional study based on KLASS-07 database
Shin-Hoo Park,Ye-Rim Shin,Hoon Hur,Chang Min Lee,Jae Seok Min,Seung Wan Ryu,Hyun Dong Chae,Oh Jeong,Chang-In Choi,Kyo-Young Song,Ho Goon Kim,Ye Seob Jee,Kwang Hee Kim,Jeong Goo Kim,Kyung Sook Yang,Hua Huang,Sungsoo Park
Double-tract reconstruction is superior to esophagogastrostomy in controlling reflux esophagitis and enhancing quality of life after proximal gastrectomy: Results from a prospective randomized controlled clinical trial in China
Yinan Zhang,Hongtao Zhang,Yan Yan,Ke Ji,Ziyu Jia,Heli Yang,Biao Fan,Anqiang Wang,Xiaojiang Wu,Ji Zhang,Jiafu Ji,Xin Ji,Zhaode Bu

Clinical Practice

Chinese quality control indices for standardized diagnosis and treatment of gastric cancer (2022 edition)
Shen Li,Fei Shan,Xiaotian Zhang,Yongheng Li,Yu Sun,Lei Tang,Qi Wu,Wenjing Yang,Jincheng Yang,Yu An,Ming Deng,Jiafu Ji