Commend

GENE THERAPY RESEARCH IN CHINA
Xuetao Cao,Weiping Zhang,Jianren Gu

Original Article

ANTITUMOR EFFECTS OF HUMAN IL-15 GENE MODIFIED LUNG CANCER CELL LINE
Yongquan Shen,Lianxian Cui,Wei He,Li Xue,Denian Ba
IN VITRO AND IN VIVO CHEMOTACTIC EFFECT OF MIP-lα GENE TRANSFECTED TUMOR VACCINE ON IMMUNE EFFECTOR CELLS 1
Guoyou Chen,Xuetao Cao,Hong Lei,Long He,Zhengfang Zhou
THE HUMORAL ANTITUMOR RESPONSES INDUCED BY IL-4 GENE-MODIFIED TUMOR VACCINE1
Yizhi Yu,Xuetao Cao,Minghui Zhang,Hong Lei,Qun Tao
ANTITUMOR EFFECTS INDUCED BY B7-1 GENE MODIFIED EL-4 LYMPHOMA COOPERATED WITH IL-2 IN VIVO AND IN VITRO
Aimin Wu,Yuejian Zhang,Huilian Qin,Qiuzao He
ANTI-METASTATIC EFFECT OF ONCOLYSATES FROM MURINE MELANOMA CELLS TRANSFECTED WITH RECOMBINANT VACCINIA VIRUS ENCODING HUMAN IL-21
Tao Wan,Xuetao Cao,Dianwen Ju,Yizhi Yu,Qun Tao,Hong Lei
ANTITUMOR EFFECT OF GRANULOCYTE-MACROPHAGE COLONY- STIMULATING FACTOR (GM-CSF)-GENE ENCODED VACCINIA MELANOMA ONCOLYSATE AND ITS IMMUNOLOGICAL MECHANISMS1
Dianwen Ju,Xuetao Cao,Tao Wan,Weiping Zhang,Qun Tao,Yizhi Yu,Guoyou Chen
PRELIMINARY STUDY OF RETROVIRAL MEDIATED TRANSFER OF THE HUMAN mdr-1 GENE INTO MURINE AND HUMAN HEMATOPOIETIC STEM/PROGENITOR CELLS
Kai Feng,Xuetao Pei,Lisheng Wang,Wenqian Gao,Li Xu,Yuzhi Wang,Liang Li,Chutse Wu
IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE LEUKEMIA CELLS TRANSFECTED WITH ONCOSTATIN M GENE BY RECOMBINANT ADENOVIRUS1
Quanxing Wang,Xuetao Cao,Jing Mi,Weiping Zhang
DETECTION OF HUMAN TELOMERASE ACTIVITY BY TELOMERASE TRAP ELISA ASSAY*
Lixin Wei,Mengchao Wu,Zhenlin Yan,Feng Shen,Tianpei Xie,Qijun Qian,Zhenfu Cui,Junxia Shi,Yajun Guo
EFFECTS OF IL-6/IL-2 FUSION GENE TRANSFECTION ON TUMOUR CELL BIOLOGICAL CHARACTERISTICS IN VITRO AND IN VIVO
Xiaodan Yu,Peixian Tang,Chunhua Zhao,Mingwei Zhang,Shanyun Peng,Yuanlin Liu,Ning Mao
COMBINED IL-2/IL-3 GENE THERAPY FOR G422 MOUSE GLIOBLASTOMA BY INTRATUMORAL INJECTION OF RECOMBINANT ADENOVIRUSES1
Bo Hong,Xuetao Cao,Yizhi Yu,Weiping Zhang,Hong Lei
THE EFFECTOR FUNCTIONS OF MACROPHAGES TRANSFECTED WITH INTERFERON- GAMMA GENE MEDIATED BY RECOMBINANT ADENOVIRUS1
Hong Lei,Xuetao Cao,Yizhi Yu,Guoyou Chen,Minghui Zhang
CONSTRUCTION AND IDENTIFICATION OF RETROVIRAL VECTOR EXPRESSING HUMAN INTERLEUKIN-17 GENE*
Xuetao Cao,Xin Huang,Tao Wan,Zhongliang Zhao
CONSTRUCTION OF THE DICISTRONIC ADENOVIRUS VECTOR EXPRESSING BIOACTIVE HUMAN INTERLEUKIN-12*
Weiping Zhang,Xuetao Cao,Hirofumi Hamada
CONSTRUCTION AND EXPRESSION OF THE REPLICATIONDEFICIENT ADENONIRUS VECTOR OF HUMAN GM-CSF*
Weiping Zhang,Xueta Cao,Qun Tao,Hirofumi Hamada
Cover Page