Guidelines

Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang

Original Article

Incidence and mortality of esophagus cancer in China, 20082012
Yutong He, Daojuan Li, Baoen Shan, Di Liang, Jin Shi, Wanqing Chen, Jie He
Incidence and mortality of corpus uteri cancer in China, 20082012
Yunfeng Xi, Wenrui Wang, Wenjie Chen, Ke Han, Liying Qiao, Wanqing Chen
A comparison of short-term postoperative outcomes including nutritional status between gastrectomy with simultaneous cholecystectomy and gastrectomy only in patients with gastric cancer
You Na Kim, Ji Yeong An, Min-Gew Choi, Jun Ho Lee, Tae Sung Sohn, Jae Moon Bae, Sung Kim
Predictive values of multidetector-row computed tomography combined with serum tumor biomarkers in preoperative lymph node metastasis of gastric cancer
Huihui Bai, Jingyu Deng, Nannan Zhang, Huifang Liu, Wenting He, Jinyuan Liu, Han Liang
Immune signature profiling identified prognostic factors for gastric cancer
Wenhui Yang, Zhiyong Lai, Yuan Li, Jianbing Mu, Mudan Yang, Jun Xie, Jun Xu
Correlation of radiotherapy with prognosis of elderly patients with hormone receptor-positive breast cancer according to immunohistochemical subtyping
Xiangcheng Zhi, Xiaonan Yang, Teng Pan, Jingjing Liu, Xiao Chen, Liping Lou, Zhendong Shi, Jin Zhang
Impact of crizotinib on long-term survival of ALK-positive advanced non-small-cell lung cancer: A Chinese multicenter cohort study
Puyuan Xing, Di Ma, Qiang Wang, Xuezhi Hao, Mengzhao Wang, Yan Wang, Li Shan, Tao Xin, Li Liang, Hongge Liang, Yang Du, Zhaohui Zhang, Junling Li
Burden of colorectal cancer in China, 19902017: Findings from the Global Burden of Disease Study 2017
Jie Yin, Zhigang Bai, Jun Zhang, Zhi Zheng, Hongwei Yao, Pengpeng Ye, Jun Li, Xin Gao, Zhongtao Zhang
Cancer IgG, a potential prognostic marker, promotes colorectal cancer progression
Hongpeng Jiang, Boxi Kang, Xinmei Huang, Yichao Yan, Shan Wang, Yingjiang Ye, Zhanlong Shen
Adjuvant hormone therapy after radical prostatectomy in high-risk localized and locally advanced prostate cancer: First multicenter, observational study in China
Dingwei Ye, Wei Zhang, Lulin Ma, Chuanjun Du, Liping Xie, Yiran Huang, Qiang Wei, Zhangqun Ye, Yanqun Na
Hexokinase II promotes the Warburg effect by phosphorylating alpha subunit of pyruvate dehydrogenase
Fangxiu Luo, You Li, Fei Yuan, Junli Zuo
Mutant p53 increases exosome-mediated transfer of miR-21-3p and miR-769-3p to promote pulmonary metastasis
Qiang Ju, Lina Zhao, Jiajia Gao, Lanping Zhou, Yang Xu, Yulin Sun, Xiaohang Zhao

Review Article

Prognostic significance of periostin in colorectal cancer
Xingming Deng, Sheng Ao, Jianing Hou, Zhuofei Li, Yunpeng Lei, Guoqing Lyu

CSCO Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor