Original Article

Secular trends in incidence of lung cancer by histological type in Beijing, China, 20002016
Lei Yang, Ning Wang, Yannan Yuan, Shuo Liu, Huichao Li, Jing Tian, Jiafu Ji, Aiguo Ren
Risk prediction models for lung cancer: Perspectives and dissemination
Wei Tang, Qin Peng, Yanzhang Lyu, Xiaoshuang Feng, Xin Li, Luopei Wei, Ni Li, Hongda Chen, Wanqing Chen, Min Dai, Ning Wu, Jiang Li, Yao Huang
Radiomic features from computed tomography to differentiate invasive pulmonary adenocarcinomas from non-invasive pulmonary adenocarcinomas appearing as part-solid ground-glass nodules
Ting Luo, Ke Xu, Zheng Zhang, Lina Zhang, Shandong Wu
Weekly albumin-bound paclitaxel/cisplatin versus gemcitabine/cisplatin as first-line therapy for patients with advanced non-small-cell lung cancer: A phase II open-label clinical study
Shanshan Qin, Hui Yu, Xianghua Wu, Zhiguo Luo, Huijie Wang, Si Sun, Mingzhu Huang, Jia Jin, Zhonghua Tao, Jie Qiao, Yu Feng, Jialei Wang, Jianhua Chang
Sequential therapy according to distinct disease progression patterns in advanced ALK-positive non-small-cell lung cancer after crizotinib treatment
Haiyan Xu, Di Ma, Guangjian Yang, Junling Li, Xuezhi Hao, Puyuan Xing, Lu Yang, Fei Xu, Yan Wang
Efficacy of endoscopic treatment on patients with severe dysplasia/carcinoma in situ of esophageal squamous cell carcinoma: A prospective cohort study
Meng Wang, Changqing Hao, Shuanghua Xie, Shanrui Ma, Qing Ma, Rongshou Zheng, Ru Chen, Xinqing Li, Wenqiang Wei
Histogram analysis of apparent diffusion coefficient predicts response to radiofrequency ablation in hepatocellular carcinoma
Xiaohong Ma, Han Ouyang, Shuang Wang, Meng Wang, Chunwu Zhou, Xinming Zhao
Alisol B 23-acetate-induced HepG2 hepatoma cell death through mTOR signaling-initiated G1 cell cycle arrest and apoptosis: A quantitative proteomic study
Ji Xia, Qiang Luo, Shengbin Huang, Fuquan Jiang, Lin Wang, Guanghui Wang, Jingjing Xie, Jie Liu, Yang Xu
Nomograms based on HPV load for predicting survival in cervical squamous cell carcinoma: An observational study with a long-term follow-up
Jing Zuo, Ying Huang, Jusheng An, Xi Yang, Ning Li, Manni Huang, Lingying Wu
Synthesis and evaluation of 64Cu-radiolabeled NOTA-cetuximab (64Cu-NOTA-C225) for immuno-PET imaging of EGFR expression
Xiaoxia Xu, Teli Liu, Fei Liu, Xiaoyi Guo, Lei Xia, Qing Xie, Nan Li, Haifeng Huang, Xianteng Yang, Yangchun Xin, Hua Zhu, Zhi Yang

CSCO Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor