Review Article

Heterogeneity of tumor-infiltrating myeloid cells in era of single-cell genomics
Xiaojing Chu, Yu Zhang, Sijin Cheng
Burden of liver cancer: From epidemiology to prevention
Qianru Li, Maomao Cao, Lin Lei, Fan Yang, He Li, Xinxin Yan, Siyi He, Shaoli Zhang, Yi Teng, Changfa Xia, Wanqing Chen

Original Article

Adjuvant tamoxifen switched to exemestane treatment in postmenopausal women with estrogen receptor-positive early breast cancer: A pragmatic, multicenter, and prospective clinical trial in China
Binghe Xu, Huiping Li, Zefei Jiang, Lin Gu, Jinhai Tang, Hui Xie, Yueyin Pan, Yunjiang Liu, Shude Cui, Xiaojia Wang, Li Cai, Yiqiong Zhang, Huadong Zhao, Zhimin Shao
A multi-center, open-label, randomized, parallel-controlled phase II study comparing pharmacokinetic, pharmacodynamics and safety of ripertamab (SCT400) to rituximab (MabThera®) in patients with CD20-positive B-cell non-Hodgkin lymphoma
Xiaohong Han, Mingzhi Zhang, Huaqing Wang, Qingyuan Zhang, Wei Li, Miaowang Hao, Yuhuan Gao, Jie Jin, Hanyun Ren, Yun Tang, Xiaonan Hong, Xiaoyan Ke, Hang Su, Lin Gui, Jianmin Luo, Liangzhi Xie, Wenlin Gai, Yuankai Shi
Prognostic implications of tumor-infiltrating lymphocytes in association with programmed cell death ligand 1 expression in remnant gastric cancer
Marina Alessandra Pereira, Marcus Fernando Kodama Pertille Ramos, André Roncon Dias, Leonardo Cardili, Rafael Dyer Rodrigues de Moraes, Renan Ribeiro E Ribeiro, Venancio Avancini Ferreira Alves, Bruno Zilberstein, Evandro Sobroza de Mello, Ulysses Ribeiro Jr

Clinical Practice

Chinese quality control indices for standardized diagnosis and treatment of gastric cancer (2022 edition)
Shen Li, Fei Shan, Xiaotian Zhang, Yongheng Li, Yu Sun, Lei Tang, Qi Wu, Wenjing Yang, Jincheng Yang, Yu An, Ming Deng, Jiafu Ji

NHCPRC Guidelines

National guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of thyroid cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of lung cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
National guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2022 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Update in version 2021 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2020
Caixia Dong, Yuwei Ding, Shanshan Weng, Guichao Li, Yanqing Huang, Hanguang Hu, Zhen Zhang, Suzhan Zhang, Ying Yuan
National guidelines for diagnosis and treatment of colorectal cancer 2020 in China (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of gastric cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

CSCO guidelines for colorectal cancer version 2022: Updates and discussions
Zhijun Yuan, Shanshan Weng, Chenyang Ye, Hanguang Hu, Suzhan Zhang, Ying Yuan
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for malignant lymphoma 2021 (English version)
Jun Zhu, Jun Ma, Union for China Lymphoma Investigators of Chinese Society of Clinical Oncology
Updates in version 2020 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2019
Shanshan Weng, Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Updates in version 2019 of CSCO guidelines for colorectal cancer from version 2018
Ying Yuan, Xicheng Wang, Gong Chen, Yi Wang, Weiqi Sheng, Xinxiang Li, Aiping Zhou, Zhen Zhang, Guichao Li, Sanjun Cai, Ruihua Xu, Jin Li, Suzhan Zhang
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group