Top Cited

National cancer incidence and mortality in China, 2012
Wanqing Chen,Rongshou Zheng,Tingting Zuo,Hongmei Zeng,Siwei Zhang,Jie He
Annual report on status of cancer in China, 2011
Wanqing Chen,Rongshou Zheng,Hongmei Zeng,Siwei Zhang,Jie He
Annual report on status of cancer in China, 2010
Wanqing Chen,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Ping Zhao,Hongmei Zeng,Xiaonong Zou,Jie He
Report of incidence and mortality in China cancer registries, 2009
Wanqing Chen,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Ping Zhao,Guanglin Li,Lingyou Wu,Jie He
Report of Incidence and Mortality in China Cancer Registries, 2008
Wan-qing Chen,Rong-shou Zheng,Si-wei Zhang,Ni Li,Ping Zhao,Guang-lin Li,Liang-you Wu,Jie He
PDF
Cancer Incidence and Mortality in China, 2007
Wan-qing Chen,Hong-mei Zeng,Rong-shou Zheng,Si-wei Zhang,Jie He
PDF
Cancer Incidence And Mortality in China, 2006
Wan-qing Chen,Si-wei Zhang,Xiao-nong Zou,Ping Zhao
PDF
Antioxidant Enzymes and Cancer
Md. Asaduzzaman Khan,Mousumi Tania,Dian-zheng Zhang,Han-chun Chen
PDF
Analysis of miR-205 and miR-155 expression in the blood of breast cancer patients
Jingjing Liu,Qixin Mao,Yan Liu,Xiaomeng Hao,Sheng Zhang,Jin Zhang
Circulating tumor cells (CTCs) in breast cancer: a diagnostic tool for prognosis and molecular analysis
Xiaoshen Dong,Katherine R. Alpaugh,Massimo Cristofanilli
Autophagy inhibition enhances apigenin-induced apoptosis in human breast cancer cells
Xuchen Cao,Bowen Liu,Wenfeng Cao,Weiran Zhang,Fei Zhang,Hongmeng Zhao,Ran Meng,Lin Zhang,Ruifang Niu,Xishan Hao,Bin Zhang