Basic Investigations

ANTITUMOR EFFECT OF SARCNU IN A 06-METHYLGUANINE-DNA METHYLTRANSFERASE POSITIVE HUMAN GLIOMA XENOGRAFT MODEL
Zhong-ping Chen,Jun Pan,Qiang Huang,Zhi-fang Sun,Li-ying Zhou,Ai-dong Wang,Lawrence C. Panasci

Original Article

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF APOPTOSIS RELATED GENE FAMILY bcl-2 IN HUMAN BREAST CANCER
Jiong Wu,Jin-song Lu,Zhi-min Shao,Qi-xia Han,Zhen-zhou Shen
IN SITU PCR AND IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDIES ON p16 GENE IN PITUITARY ADENOMAS
Jing Yi,Yu-ying Chen,Wen-hao Xiong,Xiaoxiong Li,Jian-kang Shen
NEOPLASTIC CELL APOPTOSIS IN NUDE MICE TRANSPLANTS WITH NASOPHARYNGEAL CARCINOMA CELL LINES
Zhi Li,Mao-fu Fu,Yong-sheng Zong
CONSTRUCTION OF A RECOMBINANT ADENOVIRUS VECTOR OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 LI_E7C
Ji-feng Bian,Xiu-ping Yu,Yun Wang,Wei-ming Zhao,Li-hua Zhang,Jie-de Dong,Ji-hui Jia,Ya-bin Zhou,Yi Luan,Mei Qi,Hua-bo Chen
EFFECTS OF p53 OVEREXPRESSION ON NEOPLASTIC CELL PROLIFERATION AND APOPTOSIS IN THYMIC CARCINOMA
Shi-juan Mai,Yong-sheng Zong,Min Xiong,Zhi Li
COMBINED DETECTION OF BREAST CANCER MICROMETASTASES IN THE LYMPH NODES AND BONE MARROW USING REVERSETRANSCRIPTASE CHAIN REACTION AND SOUTHERN HYBRIDIZATION
Jin-feng Li,Lei Zhang,Su-lian Sun,Guang-wei Xu,Ben-yao Lin
EXPRESSION OF MOUSE Tbx2 GENE IN NORMAL AND MALIGNANT MELANOPHORES BY RT-PCR
Bao-guo Liu,Fang-qun Han,CR Goding
DETECTION AND SIGNIFICANCE OF LYMPH NODE MICROMETASTASES IN PATIENTS WITH NODE-NEGATIVE GASTRIC CARCINOMA
Ai-lian Zhao,Ji-you Li,Wen-qing Sun,Ke Chen
ESTRAMUSTINE PHOSPHATE IN THE TREATMENT OF ENDOMETRIUM CARCINOMA
Xiao-hong Deng,Wei Duan,Bao-zhu Li
DNA PLOIDY AND p53 EXPRESSION ASSOCIATED WITH TUMOR SITE AND LYMPH NODE METASTASIS IN COLORECTAL CANCER
Hong-yi Wang,Shah Jin,Zhong-qi Xue,Guang-wei Xu
EVALUATION OF STAPLING TECHNIQUE IN SURGICAL TREATMENT OF ESOPHAGEAL AND CARDIAC CANCER
Shuang-min Zhang,Song-zhang Ma,Hua-feng Song,Yan-qing Li,Bing Lu,Da-lai Yang,Wei-min Qian,Xi-yu Sun,Zhong-yi Xu,Yun-hui Zhao
STEREOTACTIC IRRADIATION OF LUNG CANCER
Bo Xu,Shuo Xing,Chang-chun Lu
SURGICAL TREATMENT OF PRIMARY ESOPHAGEAL SMALLCELL CARCINOMA
Yong-gang Wang,Liang-jun Wang,De-chao Zhang,Ru-gang Zhang,Da-wei Zhang

Reviews

TELOMERASE: A NOVEL TARGET OF ANTITUMOR AGENTS
Ru-gang Zhang,Jin-hui Yuan,Xing-wang Wang,Bin Xu,Hong Xie
Cover Page