Basic Investigations

THE INTRACELLULAR FORM OF EPSTEIN-BARR VIRUS GENOME IN NASOPHARYNGEAL CARCINOMA*
Huimin Wang,Jun Chen,Musheng Zeng,Manzhi Li,Shaowen Jian,Wentong Pan,Ling Zhang,Yintang Wu

Original Articles

MECHANISM OF TAXOL-INDUCED APOPTOSIS IN HUMAN BREAST CANCER CELLS
Lirong Chen,Shu Zheng,MC Willingham,Weimin Fan
NK ACTIVITY OF LYMPHOCYTE SUBSETS AND THE EFFECTS OF LOW DOSE RADIATION
Liaoyuan Su,Hailin Tian,Yingdong Xu,Yongzhi Geng
GST-π EXPRESSION IN TRANSFORMED CELLS BY TRANSFECTING OF DNA ISOLATED FROM HUMAN FETAL LUNG TISSUES TREATED WITH CARCINOGENS*
Denggao Yao,Guogang Hu,Xianmao Luo,Ming Zhu
LOSS OF HETEROZYGOSITY ON CHROMOSOME 13 IN SQUAMOUS CELL CARCINOMAS OF THE LARYNX*
Sujuan Bai,Xue Zhang,Jun Wang,Kallai Sun,Shengzhong Fei
EXPRESSION OF NM23-H1 GENE PRODUCT IN NASOPHARYNGEAL CARCINOMA AND ITS CLINICAL SIGNIFICANCE
Xiang Guo,Huaqing Min,Jianyong Shao,Jinghui Hou
TUMORS INVADING PARAPHARYNGEAL SPACE: REFINED IMAGING DIAGNOSIS
Qixin Zhuang,Yingsheng Cheng,Shixun Yang,kezhong Shang,Xinhua Yan
THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF MULTIDRUG RESISTANCE GENE (mdrl) EXPRESSION IN ACUTE LEUKEMIA
Zuoren Dong,Jianmin Luo,Wenxin Xu,Fuxu Wang,Xiaonan Guo,Xuejun Zhang,Ergu Yao,Shirong Xu,Jinhai Ren,Bin Cong
ANTICOMPLEMENTARY ACTIVITY IN HUMAN SERUM OF LUNG CANCER PATIENTS AND ITS POSSIBLE CLINICAL SIGNIFICANCE
Huirong Liu,Feng Liang,Weifang Zhang,Zhenqun Zheng
EXPRESSION OF c-erbB-2 AND PCNA IN CERVICAL ADENOCARCINOMA AND ITS SIGNIFICATION
Yong Huang,Shumo Cai,Shaoyin Yu,Daren Shi
THE DIAGNOSIS AND TREATMENT FOR RECURRENT DYSPHAGIA OF ESOPHAGEAL CARCINOMA AFTER RADICAL RADIOTHERAPY
Keneng Chen,Bangchang Cheng
THE ROLE OF MRI IN THE ILLUSTRATION OF METASTATIC LYMPHATIC PATHWAYS AND CLINICAL N-STAGING OF NASOPHARYNGEAL CARCINOMA
Xiong Wei,Jianjun Li,Qixin Tang
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF MULTIPLE PRIMARY CARCINOMAS
Shuangmin Zhang,Songzhang Ma,Dalai Yang,Shuguang Chen,Chunming Yang,Huafeng Song
Cover Page