Articles

Depth of tumor invasion and tumor-occupied portions of stomach are predictive factors of intra-abdominal metastasis
Ziyu Li, Zhemin Li, Shuqin Jia, Zhaode Bu, Lianhai Zhang, Xiaojiang Wu, Shuangxi Li, Fei Shan, Xin Ji, Jiafu Ji
PDF