Original Article

Annual report on status of cancer in China, 2011
Wanqing Chen,Rongshou Zheng,Hongmei Zeng,Siwei Zhang,Jie He
Population-based cancer incidence analysis in Beijing, 2008-2012
Lei Yang,Yannan Yuan,Tingting Sun,Huichao Li,Ning Wang
Incidence and mortality of colorectal cancer in China, 2011
Shuzheng Liu,Rongshou Zheng,Meng Zhang,Siwei Zhang,Xibin Sun,Wanqing Chen
Pancreatic cancer incidence and mortality patterns in China, 2011
Yutong He,Rongshou Zheng,Daojuan Li,Hongmei Zeng,Siwei Zhang,Wanqing Chen
Ovary cancer incidence and mortality in China, 2011
Kuangrong Wei,Yuanming Li,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Zhiheng Liang,Huishan Cen,Wanqing Chen
Oral cancer incidence and mortality in China, 2011
Shao-Kai Zhang,Rongshou Zheng,Qiong Chen,Siwei Zhang,Xibin Sun,Wanqing Chen
Incidence and mortality of laryngeal cancer in China, 2011
Lingbin Du,Huizhang Li,Chen Zhu,Rongshou Zheng,Siwei Zhang,Wanqing Chen
Population attributable risks of cigarette smoking for deaths of all causes, all cancers and other chronic diseases among adults aged 40-74 years in urban Shanghai, China
Ying-Ying Wang,Wei Zhang,Hong-Lan Li,Jing Gao,Yu-Ting Tan,Yu-Tang Gao,Xiao-Ou Shu,Wei Zheng,Yong-Bing Xiang
Autologous hematopoietic stem cell transplantation in chemotherapy-sensitive lymphoblastic lymphoma: treatment outcome and prognostic factor analysis
Youwu Shi,Shengyu Zhou,Xiaohui He,Xiaohong Han,Shikai Wu,Feng Pan,Peng Liu,Yinyu Liu,Yingheng Lei,Hongzhi Zhang,Jianliang Yang,Yan Qin,Changgong Zhang,Sheng Yang,Liya Zhao,Kehuan Luo,Guanqing Wu,Yan Sun,Yuankai Shi
Preclinical characterization and validation of a dual-labeled trastuzumab-based imaging agent for diagnosing breast cancer
Xuejuan Wang,Melissa B. Aldrich,Milton V. Marshall,Eva M. Sevick-Muraca
Evaluation of contrast-enhanced ultrasound for diagnosis of dysplastic nodules with a focus of hepatocellular carcinoma in liver cirrhosis patients
Wei Wu,Minhua Chen,Kun Yan,Yin Dai,Shanshan Yin,Wei Yang,Zhihui Fan
Cover Page