NHCPRC Guidelines

Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

Review Article

An update on biomarkers of potential benefit with bevacizumab for breast cancer treatment: Do we make progress?
Xu Liang, Huiping Li, Florence Coussy, Celine Callens, Florence Lerebours

Original Article

Association of cancer prevention awareness with esophageal cancer screening participation rates: Results from a population-based cancer screening program in rural China
Shangchun Jia, He Li, Hongmei Zeng, Rongshou Zheng, Jiang Li, Jufang Shi, Zhixun Yang, Maomao Cao, Wanqing Chen
FAT1, a direct transcriptional target of E2F1, suppresses cell proliferation, migration and invasion in esophageal squamous cell carcinoma
Yu Wang, Guangchao Wang, Yunping Ma, Jinglei Teng, Yan Wang, Yongping Cui, Yan Dong, Shujuan Shao, Qimin Zhan, Xuefeng Liu
Clinical significance of MET gene amplification in metastatic or locally advanced gastric cancer treated with first-line fluoropyrimidine and platinum combination chemotherapy
Seyoung Seo, Min-Hee Ryu, Baek-Yeol Ryoo, Yangsoon Park, Young Soo Park, Young-Soon Na, Chae-Won Lee, Ju-Kyung Lee, Yoon-Koo Kang
A 18FDG PET/CT-based volume parameter is a predictor of overall survival in patients with local advanced gastric cancer
Jinling Song, Zhongwu Li, Puyun Chen, Jiangyuan Yu, Feng Wang, Zhi Yang, Xuejuan Wang
Radiomics-based predictive risk score: A scoring system for preoperatively predicting risk of lymph node metastasis in patients with resectable non-small cell lung cancer
Lan He, Yanqi Huang, Lixu Yan, Junhui Zheng, Changhong Liang, Zaiyi Liu
Changing patterns and survival improvements of young breast cancer in China and SEER database, 19992017
Rong Guo, Jing Si, Jingyan Xue, Yonghui Su, Miao Mo, Benlong Yang, Qi Zhang, Weiru Chi, Yayun Chi, Jiong Wu
Distribution of high-risk human papillomavirus genotype prevalence and attribution to cervical precancerous lesions in rural North China
Shuang Zhao, Xuelian Zhao, Shangying Hu, Jessica Lu, Xianzhi Duan, Xun Zhang, Feng Chen, Fanghui Zhao
Evaluation of COC183B2 antibody targeting ovarian cancer by near-infrared fluorescence imaging
Chen Zhang, Xinyu Ling, Yanxiu Guo, Cunzhong Yuan, Hongyan Cheng, Xue Ye, Ruiqiong Ma, Yinli Zhang, Yi Li, Xiaohong Chang, Beihua Kong, Tao Liu, Heng Cui
An enrichment model using regular health examination data for early detection of colorectal cancer
Qiang Shi, Zhaoya Gao, Pengze Wu, Fanxiu Heng, Fuming Lei, Yanzhao Wang, Qingkun Gao, Qingmin Zeng, Pengfei Niu, Cheng Li, Jin Gu
Identification of cancer patients using claims data from health insurance systems: A real-world comparative study
Hongrui Tian, Ruiping Xu, Fenglei Li, Chuanhai Guo, Lixin Zhang, Zhen Liu, Mengfei Liu, Yaqi Pan, Zhonghu He, Yang Ke

NHCPRC Guidelines

Chinese guidelines for diagnosis and treatment of melanoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of malignant lymphoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of esophageal carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of pancreatic cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of cervical cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of primary lung cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of renal cell carcinoma 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of urothelial carcinoma of bladder 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China
Chinese guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2018 (English version)
National Health Commission of the People’s Republic of China

CSCO Guidelines

Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for head and neck cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for persistent/recurrent and metastatic differentiated thyroid cancer working group
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer 2018 (English version)
Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) diagnosis and treatment guidelines for colorectal cancer working group

Guidelines

Chinese consensus guidelines for diagnosis and management of gastrointestinal stromal tumor
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on Gastrointestinal Stromal Tumor