Basic Investigations

POPULATION CHARACTERS IN HIGH RISK PEDIGREES OF NASOPHARYNGEAL CARCINOMA (NPC)
Teng-bo Huang,Jin-ming Zhang,Hui-ming Huang,Jing-lian Li,Guo-dong Huang

Original Article

EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFECT OF ANGIOGENESIS INHIBITOR TNP-470 ON THE GROWTH AND METASTASIS OF GASTRIC CANCER IN VIVO
Bing-ya Liu,Yan-zhen Lin,Hao-ran Yin,Rui-nian Wang,Zheng-gang Zhu,Qin-long Gu
HIGH EFFICIENCY RETROVIRUS-MEDIATED GENE TRANSFER TO LEUKEMIA CELLS
Jian-xin Fu,Zi-xing Chen,Jian-nong Cen,Wei Wang,Chang-geng Ruan
TELOMERASE ACTIVITY IN HUMAN GASTRIC AND COLORECTAL CANCER AND SURROUNDING TISSUES
Wen Chen,Qiao Zhang,De-sen Wan,Ling-yun Cun,Cheng-qiu Wu,Zhi-zhong Pan
INHIBITION OF TELOMERASE ACTIVITY DURING INDUCTION OF HL-60 CELLS BY RETINOID Ro13-7410
Xiao-shan Liu,Ling-sheng Lou,Ji-kai Jiang,Bei-zhong Liu,Jian-fang Zhou,Zong-shan Tang,Xue-xian Li,Ge-fei Kang
PURIFICATION OF MONOCLONAL ANTIBODY 3Hll AGAINST GASTRIC CANCER FOR IN VIVO USE
Zhen-fu Li,Hong Zhang
EXPRESSION OF ras GENE IN EXPERIMENTAL HEPATOCARCINOGENESIS IN TREE SHREWS
Ke-chen Ban,Jian-jia Su,Chun Yang,Liu-liang Qin,Yuan Li,Guo-hua Huang,Xiao-ling Luo,Xiao-xian Duan,Rui-qi Yan
CLONING AND DETERMINING OF BAC GENE AND Bcl-2 AND CDK4 EXPRESSION ON ASCITES HEPATOMA CELL LINE Hca-F25/25CL-16A3
Yun-fei Zuo,Yao-zheng Zhang
EXPRESSION OF P16 AND CYCLIN D1 IN THE COURSE OF CARCINOGENESIS OF THE STOMACH
Yu-long Chen,Feng Xu,Yan-jie Li
DETECTION OF t(14 18) CHROMOSOMAL TRANSLOCATION IN PARAFFIN-EMBEDDED HEPATOCELLULAR CARCINOMA TISSUE BY IN SITU PCR
Lin-lang Guo,Sha Xiao,Ying Guo
RADIATION-INDUCED APOPTOSIS OF TWO NASOPHARANGEAL CARCINOMA CELL LINES
Feng-wei Wang,Ke Liang,Wei-bo Yin,Yu Shen,Xiu-gui Sheng
SURGICAL TREATMENT OF PRIMARY ESOPHAGEAL ADENOCARCINOMA
Yong-gang Wang,Da-wei Zhang,Liang-jun Wang,Ru-gang Zhang,De-chao Zhang,Gui-yu Cheng,Ke-lin Sun,Ping-jun Meng
Bcl-2 GENE REARRANGEMENT DETERMINED BY PCR AS A MEAN TO DETECT MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN MALIGNANT LYMPHOMAS
Zhi-fu Xiang,Yu-ying Lu,Yong-rong Lai,Yan Chen,Hui-yu Li,Ping Zou
IMMUNOHISTOCHEMICAL DETECTION OF P73 PRODUCT IN BRAIN GLIOMAS
Guang Zhai,Xian-hou Yuan,Hui-jin Pan,Shang-ming Qiu,Ming-yong Zhou
FAMILIAL ADENOMATOUS POLYPOSIS
Ning Xu,Yan-qing Ding,Li Xu
SUPRAGLOTTIC LARYNGECTOMY WITH OR WITHOUT ONE ARYTENOID IN EPIGLOTTIC CARCINOMA (40 CASES REPORT)
Pin Dong,Yu-fang Jiang,Tian-duo Wang,Xiao-lan Cai,Tian-zhen Zhang
THE EOSINOPHILIC MATERIAL IN ADENOMATOID ODONTOGENIC TUMOR ASSOCIATED WITH AMYLOID PROTEIN COMPONENT
Bao-ping Song,Yong-mei Li,Haruo Okabe
VINDESINE WITH CYCLOPHOSPHAMIDE-EPIRUBICIN-CISPLATIN IN THE TREATMENT LOCALLY ADVANCED NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Yan-ping Hu,Yu-hua Ke,Xiao-yu Fu
LONG TERM RESULTS OF BRONCHIAL ARTERIAL INFUSION WITH CHEMOTHERAPEUTIC AGENTS PLUS RADIATION THERAPY IN THE TERATMENT OF LOCALLY ADVANCED NON SMALL CELL LUNG CANCER
Xiu-ying Liu,Hui-Ling Li,Tian-rong Zheng
EFFECTS OF PERIOPERATIVE CIMETIDINE ADMINISTRATION ON NATURAL KILLER CELLS IN PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL CANCER
Yan Li,De-jiao Bai,Kun Wang,Guo-liang Yang,Hong-yin Yuan,Hua Shao
ADJUVANT CHEMOTHERAPY FOLLOWING RADICAL SURGERY FOR NON-SMALL CELL LUNG CANCER:A RANDOMIZED STUDY
Guang-chuan Xu,Tie-hua Rong,Peng Lin
DETECTION OF GENE MUTATION IN SPUTUM OF LUNG CANCER PATIENT
He-long Zhang,Wen-liang Wang,Da-xiang Cui
EXPRESSION OF p53, c-erbB-2, PCNA AND DAN CONTENT IN LUNG CARCINOMA
Shou-song Chen,Min Xiong,Li Hao,Tong-hao Xiao,Yi-ping Zhang

Clinical Observations

SURVIVAL ANALYSIS OF CANCER CASES FROM QIDONG CANCER REGISTRY
Jian-guo Chen,R Sankaranarayanan,Zhuo-cai Shen,RJ Black,Hong-yu Yao,Wen-guang Li,DM Parkin
Cover Page