Basic Investigations

GROWTH INHIBITION OF HUMAN LARYNGEAL CANCER CELL WITH THE ADENOVIRUS-MEDIATED p53 GENE
Qi Wang,De-min Han,Wen-ge Wang,Zu-ze Wu,Wei Zhang

Clinical Observations

NORTHERN BLOT ANALYSIS OF nm23 GENE EXPRESSION IN HUMAN LUNG CANCER
Lun-xu Liu,Qing-hua Zhou,Ying-kang Shi,Yang Qin,Zhi-lin Sun,Ze-fang Sun

Original Articles

EXPRESSION AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF MULTIDRUG RESISTANCE GENE AND MULTIDRUG RESISTANCE-ASSOCIATED PROTEIN GENE IN ACUTE LEUKEMIA
Yong-rong Lai,Jie Ma,Yu-ying Lu,Wei-lin Nu,Zhi-fu Xiang
ANALYSIS OF T CELL CLONALITY BY CDR3 SIZE OF T-CELL ANTIGEN RECEPTOR V[3 REPERTOIRE IN HCL AND c-ALL*
Yang-qiu Li,Ming-chun Wang,W Siegert,CA Schmadt
HIGH DOSE IFOSFAMIDE, DOXORUBICIN, DACARBAZINE AND G-CSF FOR PATIENTS WITH METASTATIC OR LOCALLY ADVANCED SOFT TISSUE SARCOMA
Tong-yu Lin,Zhong-zhen Guang,Yi-sun Su,Zhong-mei Zhou,Dong-geng Liu
DETECTION OF BREAST CANCER MICROMETASTASES IN BONE MARROW USING REVERSE-TRANSCRIPTASE CHAIN REACTION AND SOUTHERN HYBRIDIZATION
Jin-feng Li,Lei Zhang,Su-lian Sun
STUDY ON THE CLINICAL-PATHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF MICROVESSEL DENSITY AND VASCULAR ENDOTHILIAL GROWTH FACTOR EXPRESSION IN PRIMARY LIVER CANCER
Jing-lin Xia,Bing-hui Yang,Sheng-long Ye,Zhi-ying Lin,Zeng-chen Ma,Xin-da Zhou,Zhi-quan Wu,Zhao-you Tang
GLUCOCORTICOID RECEPTOR IN CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
Ping Yang,Qing-kui Liao,Chun-hua Luo
Rbl GENE MUTATIONS IN OSTEOSARCOMA
Ji-bin Zeng,Yue Song,Yi Wang,Yu-yuan Shi
CLINICAL SIGNIFICANCE OF P-GLYCOPROTEIN EXPRESSION IN BREAST CANCER
En-xiao Li,Rong Li,Zhen-hua Zhang,Jian-bo Wang
THE EXPRESSION AND CLINICAL VALUE OF APOPTOSIS CONTROL GENE Bcl-2 AND Bax IN BREAST CANCER
Jun Zheng,Zhen-xiang Yao,Jing Zhang
INTERNAL DRAINAGE COMBINED WITH INTRAOPERATIVE RADIOTHERAPY AND CHEMOTHERAPY FOR PANCREATIC HEAD CARCINOMA
Yu Duan,Yue-wei Wang,Huan-zhou Xue
THE MALIGNANT OBSTRUCTION OF THE ESOPHOGAS BY ADVANCED CANCER AND RELIEVED BY ENDOSCOPIC TREATMENT
Ji-chang Zhang,Li-jian Zhang,Xiao-dong Zhang,Yan-meng Wang,Wei Li
CLINICOPATHOLOGICAL FEATURES OF RER+ COLORECTAL CARCINOMA
Ning Xu,Yan-Qing Ding,Li Xu,Hong-ming Qiu
Cover Page