Original Article

Cancer incidence and mortality in Shandong province, 2012
Zhentao Fu, Zilong Lu, Yingmei Li, Jiyu Zhang, Gaohui Zhang, Xianxian Chen, Jie Chu, Jie Ren, Haiyan Liu, Xiaolei Guo
Cancer incidence and mortality in Henan province, 2012
Shuzheng Liu, Qiong Chen, Peiliang Quan, Meng Zhang, Shaokai Zhang, Lanwei Guo, Xibin Sun, Chengzeng Wang
Estimated cancer incidence and mortality in Hebei province, 2012
Yutong He, Di Liang, Daojuan Li, Jingbo Zhai, Junqing Zhu, Jing Jin, Denggui Wen, Baoen Shan
Cancer incidence and mortality in Gansu province, 2012
Yuqin Liu, Xiaodong Zhang, Lili Chen, Qin Zhao, Xiaojun Xia
Cancer incidence and mortality in Guangdong province, 2012
Ruilin Meng, Kuangrong Wei, Liang Xia, Yanjun Xu, Wanqing Chen, Rongshou Zheng, Lifeng Lin
Incidence, mortality and survival of female breast cancer during 2003-2011 in Jiangsu province, China
Xinran Yan, Renqiang Han, Jinyi Zhou, Hao Yu, Jie Yang, Ming Wu
Efficacy and safety of trastuzumab combined with chemotherapy for first-line treatment and beyond progression of HER2-overexpressing advanced breast cancer
Huiping Li, Bin Shao, Yin Yan, Guohong Song, Xiaoran Liu, Jing Wang, Xu Liang
Comparing overall survival between first generation EGFR-TKIs and chemotherapy in lung cancer patients with Del19/L858R
Wei Deng, Yuanyuan Lei, Siyang Liu, Jinji Yang, Haiyan Tu, Honghong Yan, Yilong Wu
Expanded endoscopic therapy criteria should be cautiously used in intramucosal gastric cancer
Hongshan Wang, Heng Zhang, Cong Wang, Yong Fang, Xuefei Wang, Weidong Chen, Fenglin Liu, Kuntang Shen, Xinyu Qin, Zhenbin Shen, Yihong Sun
Prognostic significance of X-ray cross-complementing gene 1 expression in gastric cancer
Jian Wang, Tongshan Wang, Jun Xu, Xiao Li, WenJiao Chen, Wei Shi, Jianfeng Cheng, Ping Liu, Xiqiao Zhou
Influence of chelator and near-infrared dye labeling on biocharacteristics of dual-labeled trastuzumab- based imaging agents
Xuejuan Wang, Melissa B Aldrich, Zhi Yang, Nina Zhou, Qing Xie, Chen Liu, Eva Sevick-Muraca
Cover Page