Original Article

Cancer incidence and mortality in China in 2013: an analysis based on urbanization level
Wanqing Chen, Rongshou Zheng, Siwei Zhang, Hongmei Zeng, Tingting Zuo, Changfa Xia, Zhixun Yang, Jie He
Influencing factors of inpatient expenditure pattern for cancer in China, 2015
Lan Lan, Yue Cai, Tao Zhang, Ruixian Wu, Ming Xue, Qun Meng
Clinical characteristics and response to tyrosine kinase inhibitors of patients with non-small cell lung cancer harboring uncommon epidermal growth factor receptor mutations
Yan Zhang, Zheng Wang, Xuezhi Hao, Xingsheng Hu, Hongyu Wang, Yan Wang, Jianming Ying
MAGI1 inhibits migration and invasion via blocking MAPK/ERK signaling pathway in gastric cancer
Shuqin Jia, Jiajia Lu, Tingting Qu, Yi Feng, Xiaohong Wang, Caixia Liu, Jiafu Ji
Prognostic factors for transarterial chemoembolization combined with sustained oxaliplatin-based hepatic arterial infusion chemotherapy of colorectal cancer liver metastasis
Hangyu Zhang, Jianhai Guo, Song Gao, Pengjun Zhang, Hui Chen, Xiaodong Wang, Xiaoting Li, Xu Zhu
Upregulation of kazrin F by miR-186 suppresses apoptosis but promotes epithelial-mesenchymal transition to contribute to malignancy in human cervical cancer cells
Chang Liu, Jinghua Wang, Yang Hu, Hong Xie, Min Liu, Hua Tang
Extranodal involvement in young patients with diffuse large B-cell lymphoma: distribution, prognostic value and treatment options
Shuna Yao, Junbo Li, Zhihua Yao, Yuanlin Xu, Junfeng Chu, Jiuyang Zhang, Shuiling Jin, Yangyang Huang, Jianbo Zhang, Jie Ma, Yan Zhao, Shujun Yang, Yanyan Liu
PEG-asparaginase in BFM-90 regimen improves outcomes in adults with newly diagnosed lymphoblastic lymphoma
Wen Zheng, Hanyun Ren, Xiaoyan Ke, Mei Xue, Yongqing Zhang, Yan Xie, Ningjing Lin, Meifeng Tu, Weiping Liu, Lingyan Ping, Zhitao Ying, Chen Zhang, Lijuan Deng, Xiaopei Wang, Yuqin Song, Jun Zhu
Attitudes towards pain management in hospitalized cancer patients and their influencing factors
Fangli Lou, Shaomei Shang

Review Article

Cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in treatment of gastric cancer with peritoneal carcinomatosis
Lynne M. Ellison, Yangao Man, Alexander Stojadinovic, Hongwu Xin, Itzhak Avital
Cover Page