Original Article

DNA image cytometry test for primary screening of esophageal cancer: a population-based multi-center study in high-risk areas in China
Meng Wang, Changqing Hao, Qing Ma, Guohui Song, Shanrui Ma, Deli Zhao, Lin Zhao, Xinqing Li, Wenqiang Wei
Comparison of survival outcomes between transthoracic and transabdominal surgical approaches in patients with Siewert-II/III esophagogastric junction adenocarcinoma: a single-institution retrospective cohort study
Weihan Zhang, Xinzu Chen, Kai Liu, Kun Yang, Xiaolong Chen, Ying Zhao, Yongfan Zhao, Jiaping Chen, Longqi Chen, Jiankun Hu
Total mesopancreas excision for pancreatic head cancer: analysis of 120 cases
Wenguang Wu, Xu’an Wang, Xiangsong Wu, Maolan Li, Hao Weng, Yang Cao, Ruifa Bao, Sijun Su, Jianhua Lu, Wei Gong, Weibin Shi, Jun Gu, Xuefeng Wang, Yingbin Liu, Zhiwei Quan, Shuyou Peng
Radical nerve dissection for the carcinoma of head of pancreas: report of 30 cases
Qing Lin, Langping Tan, Yu Zhou, Quanbo Zhou, Rufu Chen
A case-control study about the association between vascular endothelial growth inhibitor gene polymorphisms and breast cancer risk in female patients in Northeast China
Shaoli Han, Lei Liu, Fengyan Xu, Shuang Chen, Weiguang Yuan, Zhenkun Fu, Dalin Li, Dianjun Li
A phase I trial of an oral subtype-selective histone deacetylase inhibitor, chidamide, in combination with paclitaxel and carboplatin in patients with advanced non-small cell lung cancer
Xingsheng Hu, Lin Wang, Lin Lin, Xiaohong Han, Guifang Dou, Zhiyun Meng, Yuankai Shi
Endostatin enhances antitumor effect of tumor antigen-pulsed dendritic cell therapy in mouse xenograft model of lung carcinoma
Jing Liang, Xiaolin Liu, Qi Xie, Guoling Chen, Xingyu Li, Yanrui Jia, Beibei Yin, Xun Qu, Yan Li
Cover Page