Original Article

Revalidation of a prognostic score model based on complete blood count for nasopharyngeal carcinoma through a prospective study
Xiaohui Li, Hui Chang, Yalan Tao, Xiaohui Wang, Jin Gao, Wenwen Zhang, Chen Chen, Yunfei Xia
Early prediction of pathological outcomes to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer patients using automated breast ultrasound
Xinguang Wang, Ling Huo, Yingjian He, Zhaoqing Fan, Tianfeng Wang, Yuntao Xie, Jinfeng Li, Tao Ouyang
Further understanding of an uncommon disease of combined small cell lung cancer: clinical features and prognostic factors of 114 cases
Yu Men, Zhouguang Hui, Jun Liang, Qinfu Feng, Dongfu Chen, Hongxing Zhang, Zefen Xiao, Zongmei Zhou, Weibo Yin, Luhua Wang
Detection of ALK translocation in non-small cell lung carcinoma (NSCLC) and its clinicopathological significance using the Ventana immunohistochemical staining method: a single-center large-scale investigation of 1,504 Chinese Han patients
Lin Yang, Yun Ling, Lei Guo, Di Ma, Xuemin Xue, Bingning Wang, Junling Li, Jianming Ying
Characteristics of gastric cancer recurrence five or more years after curative gastrectomy
Chang-Hyun Shin, Woo-Yong Lee, Seung-Woo Hong, Yeo-Goo Chang
Comparison of lymph node number and prognosis in gastric cancer patients with perigastric lymph nodes retrieved by surgeons and pathologists
Lixin Jiang, Zengwu Yao, Yifei Zhang, Jinchen Hu, Dawei Zhao, Huiyuan Zhai, Xixun Wang, Zhenbin Zhang, Dong Wang
Analysis of clinical characteristics and treatment of pancreatic cystic tumors
Lei You, Jianchun Xiao, Zhe Cao, Wanying Zhang, Quan Liao, Menghua Dai, Taiping Zhang, Yupei Zhao
Simultaneous hepatic resection benefits patients with synchronous colorectal cancer liver metastases
Yuan Li, Xinyu Bi, Jianjun Zhao, Zhen Huang, Jianguo Zhou, Zhiyu Li, Yefan Zhang, Hong Zhao, Jianqiang Cai
The association of TNF-308 (G/A) gene polymorphisms and hepatocellular carcinoma risk: a meta-analysis
Qing Sun, Xuedan Guo, Qi Wang, Fan Zhao
Prognostic potential of an immune score based on the density of CD8+ T cells, CD20+ B cells, and CD33+/p-STAT1+ double-positive cells and HMGB1 expression within cancer nests in stage IIIA gastric cancer patients
Jun Dong, Jiao Li, Shiming Liu, Xingyu Feng, Shi Chen, Zhiwei Zhou, Yingbo Chen, Xiaoshi Zhang
Cover Page