Review Article

Current status and challenges in sentinel node navigation surgery for early gastric cancer
Bang Wool Eom, Young-Il Kim, Hong Man Yoon, Soo-Jeong Cho, Jong Yeul Lee, Chan Gyoo Kim, Soo Jin Kim, Ji Yoon Rho, Seok Ki Kim, Myeong-Cherl Kook, Young-Woo Kim, Keun Won Ryu

Original Article

Satisfactory surgical outcome of T2 gastric cancer after modified D2 lymphadenectomy
Shupeng Zhang, Liangliang Wu, Xiaona Wang, Xuewei Ding, Han Liang
Depth of tumor invasion and tumor-occupied portions of stomach are predictive factors of intra-abdominal metastasis
Ziyu Li, Zhemin Li, Shuqin Jia, Zhaode Bu, Lianhai Zhang, Xiaojiang Wu, Shuangxi Li, Fei Shan, Xin Ji, Jiafu Ji
Apparent diffusion coefficient by diffusion-weighted magnetic resonance imaging as a sole biomarker for staging and prognosis of gastric cancer
Francesco Giganti, Alessandro Ambrosi, Damiano Chiari, Elena Orsenigo, Antonio Esposito, Elena Mazza, Luca Albarello, Carlo Staudacher, Alessandro Del Maschio, Francesco De Cobelli
Helicobacter pylori antibody responses in association with eradication outcome and recurrence: a population-based intervention trial with 7.3-year follow-up in China
Tianyi Wang, Yang Zhang, Huijuan Su, Zhexuan Li, Lian Zhang, Junling Ma, Weidong Liu, Tong Zhou, Weicheng You, Kaifeng Pan

Perspectives

Insights into gastric neuroendocrine tumors burden
Taíssa Maíra Thomaz Araújo, Williams Fernandes Barra, André Salim Khayat, Paulo Pimentel de Assumpção

Protocol

Postoperative chemotherapy with S-1 plus oxaliplatin versus S-1 alone in locally advanced gastric cancer (RESCUE-GC study): a protocol for a phase III randomized controlled trial
Xiang Hu, Lin Chen, Yian Du, Biao Fan, Zhaode Bu, Xin Wang, Yingjiang Ye, Zhongtao Zhang, Gang Xiao, Fei Li, Qingsi He, Guoli Li, Xian Shen, Bin Xiong, Liming Zhu, Jiwei Liu, Lian Liu, Tao Wu, Jing Zhou, Jun Zhang, Gang Zhao, Xulin Wang, Pin Liang, Xinxin Wang, Yan Zhang, Xiaojiang Wu, Ji Zhang, Xin Ji, Xianglong Zong, Tao Fu, Ziyu Jia, Jiafu Ji

Original Article

Adjuvant chemotherapy with paclitaxel and cisplatin in lymph node-positive thoracic esophageal squamous cell carcinoma
Liangze Zhang, Weiwei Li, Xiao Lyu, Yan Song, Yousheng Mao, Shaoming Wang, Jing Huang
Serum LDH level may predict outcome of chronic lymphocytic leukemia patients with a 17p deletion: a retrospective analysis of prognostic factors in China
Heng Li, Wenjie Xiong, Huimin Liu, Shuhua Yi, Zhen Yu, Wei Liu, Rui Lyu, Tingyu Wang, Dehui Zou, Zengjun Li, Lugui Qiu
Cover Page