Original Article

National cancer incidence and mortality in China, 2012
Wanqing Chen,Rongshou Zheng,Tingting Zuo,Hongmei Zeng,Siwei Zhang,Jie He
A phase I study of nimotuzumab plus docetaxel in chemotherapy-refractory/resistant patients with advanced non-small-cell lung cancer
Jun Zhao,Minglei Zhuo,Zhijie Wang,Jianchun Duan,Yuyan Wang,Shuhang Wang,Tongtong An,Meina Wu,Jie Wang
Heat shock protein inhibitor, quercetin, as a novel adjuvant agent to improve radiofrequency ablation-induced tumor destruction and its molecular mechanism
Wei Yang,Ming Cui,Jungchieh Lee,Wei Gong,Song Wang,Jingjing Fu,Gongxiong Wu,Kun Yan
Cover Page