Original Article

Incidence and mortality of cervical cancer in China, 2013
Bingbing Song, Chao Ding, Wangyang Chen, Huixin Sun, Maoxiang Zhang, Wanqing Chen
Trends of incidence rate and age at diagnosis for cervical cancer in China, from 2000 to 2014
Xueting Li, Rongshou Zheng, Xuemei Li, Haibin Shan, Qi Wu, Yan Wang, Wanqing Chen
Trends in geographical disparities for cervical cancer mortality in China from 1973 to 2013: a subnational spatio-temporal study
Changfa Xia, Chao Ding, Rongshou Zheng, Siwei Zhang, Hongmei Zeng, Jinfeng Wang, Yilan Liao, Ningxu Zhang, Zhixun Yang, Wanqing Chen
Accuracy of triage strategies for human papillomavirus DNA-positive women in low-resource settings: A cross-sectional study in China
Margaret Wang, Shangying Hu, Shuang Zhao, Wenhua Zhang, Qinjing Pan, Xun Zhang, Feng Chen, Jinxiu Han, Junfei Ma, Jennifer S. Smith, Youlin Qiao, Caihong Zhou, Fanghui Zhao
Prognostic evaluation of postoperative adjuvant therapy for operable cervical cancer: 10 years’ experience of National Cancer Center in China
Tong Shu, Dan Zhao, Bin Li, Yating Wang, Shuanghuan Liu, Pingping Li, Jing Zuo, Ping Bai, Rong Zhang, Lingying Wu
Outcome and prognostic factors in 110 consecutive patients with primary uterine leiomyosarcoma: A Rare Cancer Network study
Alessandra Franzetti Pellanda, Berardino De Bari, Elisabeth Deniaud-Alexandre, Marco Krengli, Paul Van Houtte, Antonella Richetti, Salvador Villà, Hadassah Goldberg, Ewa Szutowicz-Zielińska, Michel Bolla, Heidi Rutten, Marc Van Eijkeren, Philip Poortmans, Guido Henke, Yavuz Anacak, Steve Chan, Christine Landmann, Carine Kirkove, Luciano Scandolaro, Jacques Bernier, René-Olivier Mirimanoff, Mahmut Ozsahin

Original Article

Uncommon EGFR mutations in a cohort of Chinese NSCLC patients and outcomes of first-line EGFR-TKIs and platinum-based chemotherapy
Jinpeng Shi, Hui Yang, Tao Jiang, Xuefei Li, Chao Zhao, Limin Zhang, Sha Zhao, Xiaozhen Liu, Yijun Jia, Yan Wang, Lei Xi, Shijia Zhang, Chunxia Su, Shengxiang Ren, Caicun Zhou
Survival difference between EGFR Del19 and L858R mutant advanced non-small cell lung cancer patients receiving gefitinib: a propensity score matching analysis
Minglei Zhuo, Qiwen Zheng, Jun Zhao, Meina Wu, Tongtong An, Yuyan Wang, Jianjie Li, Shuhang Wang, Jia Zhong, Xue Yang, Hanxiao Chen, Bo Jia, Zhi Dong, Emei Gao, Jingjing Wang, Ziping Wang

Original Article

Prognostic value of pre- and post-transplantation 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography results in non-Hodgkin lymphoma patients receiving autologous stem cell transplantation
Zhitao Ying, Lan Mi, Xuejuan Wang, Yuewei Zhang, Zhi Yang, Yuqin Song, Xiaopei Wang, Wen Zheng, Ningjing Lin, Meifeng Tu, Yan Xie, Lingyan Ping, Chen Zhang, Weiping Liu, Lijuan Deng, Jun Zhu
HOXC10 up-regulation promotes gastric cancer cell proliferation and metastasis through MAPK pathway
Chen Guo, Jianing Hou, Sheng Ao, Xingming Deng, Guoqing Lyu
Retrospective analysis of interventional treatment of hepatic metastasis from gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors
Peng Liu, Xu Zhu, Jie Li, Ming Lu, Jiahua Leng, Ying Li, Jiangyuan Yu
Cover Page