Original Article

Non-anthracycline-containing docetaxel and cyclophosphamide regimen is associated with sustained worse outcome compared with docetaxel, anthracycline and cyclophosphamide in neoadjuvant treatment of triple negative and HER2-positive breast cancer patients: updated follow-up data from NATT study
Xiaosong Chen, Guolin Ye, Chenfang Zhang, Xinzheng Li, Kunwei Shen
Prognostic nutritional index is an independent prognostic factor for gastric cancer patients with peritoneal dissemination
Runcong Nie, Shuqiang Yuan, Shi Chen, Xiaojiang Chen, Yongming Chen, Baoyan Zhu, Haibo Qiu, Zhiwei Zhou, Junsheng Peng, Yingbo Chen
Aneuploidy of chromosome 8 in circulating tumor cells correlates with prognosis in patients with advanced gastric cancer
Yilin Li, Xiaotian Zhang, Jifang Gong, Qiyue Zhang, Jing Gao, Yanshuo Cao, Daisy Dandan Wang, Peter Ping Lin, Lin Shen
CapOX as neoadjuvant chemotherapy for locally advanced operable colon cancer patients: a prospective single-arm phase II trial
Fangqi Liu, Li Yang, Yuchen Wu, Cong Li, Jiang Zhao, Adili Keranmu, Hongtu Zheng, Dan Huang, Lei Wang, Tong Tong, Junyan Xu, Ji Zhu, Sanjun Cai, Ye Xu
A pilot phase II study of neoadjuvant triplet chemotherapy regimen in patients with locally advanced resectable colon cancer
Haitao Zhou, Yan Song, Jun Jiang, Haitao Niu, Hong Zhao, Jianwei Liang, Hao Su, Zheng Wang, Zhixiang Zhou, Jing Huang
ALK gene expression status in pleural effusion predicts tumor responsiveness to crizotinib in Chinese patients with lung adenocarcinoma
Zheng Wang, Xiaonan Wu, Xiaohong Han, Gang Cheng, Xinlin Mu, Yuhui Zhang, Di Cui, Chang Liu, Dongge Liu, Yuankai Shi
Clinical value of contrast-enhanced ultrasound in improving diagnostic accuracy rate of transthoracic biopsy of anterior-medial mediastinal lesions
Jingjing Fu, Wei Yang, Song Wang, Jing Bai, Hao Wu, Haiyue Wang, Kun Yan, Minhua Chen
Comprehensive evaluation of nutritional status before and after hematopoietic stem cell transplantation in 170 patients with hematological diseases
Peng Liu, Boshi Wang, Xia Yan, Jingjing Cai, Yu Wang

Case Report

Boron neutron capture therapy for malignant melanoma: first clinical case report in China
Zhong Yong, Zewen Song, Yongmao Zhou, Tong Liu, Zizhu Zhang, Yanzhong Zhao, Yang Chen, Congjun Jin, Xiang Chen, Jianyun Lu, Rui Han, Pengzhou Li, Xulong Sun, Guohui Wang, Guangqing Shi, Shaihong Zhu
Cover Page