Review Article

Secretory carcinoma — impact of translocation and gene fusions on salivary gland tumor
Ryoko Inaki, Masanobu Abe, Liang Zong, Takahiro Abe, Aya Shinozaki-Ushiku, Tetsuo Ushiku, Kazuto Hoshi

Original Article

Comparison of cancer incidence and mortality in three GDP per capita levels in China, 2013
Zhixun Yang, Rongshou Zheng, Siwei Zhang, Hongmei Zeng, Changfa Xia, He Li, Li Wang, Yanhong Wang, Wanqing Chen
Widening socioeconomic disparity in lung cancer incidence among men in New South Wales, Australia, 1987–2011
Xue Qin Yu, Qingwei Luo, Clare Kahn, Camilla Cahill, Marianne Weber, Paul Grogan, Ahmedin Jemal, Dianne L O’Connell
A phase I study of different doses and frequencies of pegylated recombinant human granulocyte-colony stimulating factor (PEG rhG-CSF) in patients with standard-dose chemotherapy-induced neutropenia
Yan Qin, Xiaohong Han, Lin Wang, Ping Du, Jiarui Yao, Di Wu, Yuanyuan Song, Shuxiang Zhang, Le Tang, Yuankai Shi
Efficacy and safety of duloxetine in Chinese breast cancer patients with paclitaxel-induced peripheral neuropathy
Jiani Wang, Qing Li, Binghe Xu, Tongtong Zhang, Shanshan Chen, Yang Luo
Analysis of inpatient payments of breast cancer patients with different medical insurance coverages in China (mainland) in 2011–2015
Rui Li, Liang Zhang, Jinxia Yang, Yue Cai, Wanqing Chen, Lan Lan, Ming Xue, Qun Meng
A national report from China Liver Transplant Registry: steroid avoidance after liver transplantation for hepatocellular carcinoma
Qiang Wei, Feng Gao, Runzhou Zhuang, Qi Ling, Qinghong Ke, Jian Wu, Tian Shen, Mangli Zhang, Min Zhang, Xiao Xu, Shusen Zheng
Management of extramedullary plasmacytoma: Role of radiotherapy and prognostic factor analysis in 55 patients
Ge Wen, Weihu Wang, Yujing Zhang, Shaoqing Niu, Qiwen Li, Yexiong Li
BMPR2 and HIF1-α overexpression in resected osteosarcoma correlates with distant metastasis and patient survival
Shidong Wang, Tingting Ren, Yi Huang, Xing Bao, Kunkun Sun, Danhua Shen, Wei Guo
Efficacy of vinorelbine combined with low-dose methotrexate for treatment of inoperable desmoid tumor and prognostic factor analysis
Shu Li, Zhengfu Fan, Zhiwei Fang, Jiayong Liu, Chujie Bai, Ruifeng Xue, Lu Zhang, Tian Gao
Higher PD-1 expression concurrent with exhausted CD8+ T cells in patients with de novo acute myeloid leukemia
Jiaxiong Tan, Shaohua Chen, Yuhong Lu, Danlin Yao, Ling Xu, Yikai Zhang, Lijian Yang, Jie Chen, Jing Lai, Zhi Yu, Kanger Zhu, Yangqiu Li
Cover Page