Original Article

Cancer incidence and mortality in China, 2014
Wanqing Chen, Kexin Sun, Rongshou Zheng, Hongmei Zeng, Siwei Zhang, Changfa Xia, Zhixun Yang, He Li, Xiaonong Zou, Jie He
Cancer incidence in Beijing, 2014
Shuo Liu, Lei Yang, Yannan Yuan, Huichao Li, Jing Tian, Sijia Lu, Ning Wang, Jiafu Ji
Dynamic contrast-enhanced MRI versus 18F-FDG PET/CT: Which is better in differentiation between malignant and benign solitary pulmonary nodules?
Feng Feng, Fulin Qiang, Aijun Shen, Donghui Shi, Aiyan Fu, Haiming Li, Mingzhu Zhang, Ganlin Xia, Peng Cao
Utility of CT in differentiating liver metastases of well-differentiated gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms from poorly-differentiated neuroendocrine neoplasms
Yong Cui, Xiaoting Li, Shunyu Gao, Zhongwu Li, Yanling Li, Ming Lu, Yingshi Sun
Individualized prediction of perineural invasion in colorectal cancer: development and validation of a radiomics prediction model
Yanqi Huang, Lan He, Di Dong, Caiyun Yang, Cuishan Liang, Xin Chen, Zelan Ma, Xiaomei Huang, Su Yao, Changhong Liang, Jie Tian, Zaiyi Liu
Cycle number of neoadjuvant chemotherapy might influence survival of patients with T1-4N2-3M0 nasopharyngeal carcinoma
Jiawang Wei, Huixia Feng, Weiwei Xiao, Qiaoxuan Wang, Bo Qiu, Shiliang Liu, Meiling Deng, Lixia Lu, Hui Chang, Yuanhong Gao
Prognostic factors of primary gastrointestinal stromal tumors: a cohort study based on high-volume centers
Xuechao Liu, Haibo Qiu, Peng Zhang, Xingyu Feng, Tao Chen, Yong Li, Kaixiong Tao, Guoxin Li, Xiaowei Sun, Zhiwei Zhou, On behalf of China Gastrointestinal Stromal Tumor Study Group (CN-GIST)
Clinical laboratory and imaging evidence for effectiveness of agarose-agarose macrobeads containing stem-like cells derived from a mouse renal adenocarcinoma cell population (RMBs) in treatment-resistant, advanced metastatic colorectal cancer: Evaluation of a biological-systems approach to cancer therapy (U.S. FDA IND-BB 10091; NCT 02046174, NCT 01053013)
Barry H. Smith, Lawrence S. Gazda, Thomas J. Fahey, Angelica Nazarian, Melissa A. Laramore, Prithy Martis, Zoe P. Andrada, Joanne Thomas, Tapan Parikh, Sudipta Sureshbabu, Nathaniel Berman, Allyson J. Ocean, Richard D. Hall, David J. Wolf
Laparoscopic treatment for suspected gallbladder cancer confined to the wall: a 10-year study from a single institution
Lingfu Zhang, Chunsheng Hou, Zhi Xu, Lixin Wang, Xiaofeng Ling, Dianrong Xiu
Coordinated transcription of ANRIL and P16 genes is silenced by P16 DNA methylation
Ying Gan, Wanru Ma, Xiuhong Wang, Juanli Qiao, Baozhen Zhang, Chenghua Cui, Zhaojun Liu, Dajun Deng
Differential DNA methylation profiles of human B lymphocytes and Epstein-Barr virus-immortalized B lymphocytes
Chaoting Zhang, Rui Zhang, Zhiqiang Chen, Jing Chen, Jigang Ruan, Zheming Lu, Hongchao Xiong, Wenjun Yang
Inhibition of growth and metastasis of triple-negative breast cancer targeted by Traditional Chinese Medicine Tubeimu in orthotopic mice models
Jingxiao Wang, Xinjie Yang, Haibo Han, Limin Wang, Weiqian Bao, Shanshan Wang, Robert M. Hoffman, Meng Yang, Hui Qi, Chao An, Kaiwen Hu
Cover Page